May 13, 2021
From Gatorna (Sweden)
194 views


2021-05-13

“Internationell solidaritet är inte en fråga om välgörenhet eller stöd till förtryckta grupper. Det är ett sätt att hitta gemensamma beröringspunkter mellan olika kamper över statsgränserna.” – Allt åt Alla

För en vecka sedan trappades Israels statsterror mot palestinierna upp rejält. Sedan dess har kamrater i vänsterns alla organisationer i Sverige och i världen deltagit i solidaritetsaktioner, protester, demonstrationer och drivit kampanj på nätet i solidaritet med den rättmätiga palestinska kampen mot imperialism och kolonialism.

Det finns nog inte en enda vänsterorganisation i Sverige som inte uttryckt sin solidaritet med palestiniernas kamp. Jo, vänta…

Under veckan som gått har Allt åt Allas olika lokalgrupper och kanaler uttalat sig om eller lyft fram kampanjen för att frysa hyran i Malmö, kampen mot deportationer i Glasgow, revolutionen i Sudan, staden som konfliktyta, att AFA Stockholm har ett nytt konto på Twitter, osv, osv.

Märker ni att något saknas? Något som kanske till och med är viktigare just nu för arbetarklassens internationella solidaritet än en kamp i Glasgow?

När världens ögon vändes mot Hongkong och demonstranterna där fick USA:s stöd var Allt åt Alla snabba med att ta ställning för dem. Nu har man, som ett socialistiskt förbund som gärna talar om internationell solidaritet, exakt ingenting att säga om den sionistiska slakten på palestinier. Detta samtidigt som kamrater i andra grupper, över hela världen och landet, deltar i protester och mobiliseringar till stöd för den palestinska kampen.

Vi förstår nu att kampen i Glasgow, Malmö, Sudan osv är frågor Allt åt Alla anser är viktiga att lyfta. Gott så. Men vad tycker de om kampen i Palestina? Har de något att säga? Att inte säga något är också att säga något.

En kommunist

Länk: https://electronicintifada.net/
Source: Gatorna.info