February 1, 2021
From Gatorna (Sweden)
223 views


När: 2021-02-20 15:00
Var: Online, Online

Studiecirkel i omställning från ett anarkistiskt perspektiv!

Nu, i krisernas tid, ser vi mer än någonsin hur viktiga nätverken
mellan människor är. Hur skulle omställning från ett anarkistiskt
perspektiv se ut? Självförsörjning? Emotionellt och praktiskt stöd
mellan grupper och individer? Alternativa ekonomiska system? Delta i
studiecirkeln och diskutera fram hur hållbara nätverk för omställning
och inbördes hjälp skulle kunna utformas.

Vi möts online för fyra planerade samtal där alla kommer få möjlighet
att komma till tals, där vi kan lära oss av varandra och konspirera
inför framtiden.

Träffarna är fristående men har alla koppling till frågan om anarki
och omställning. Begreppen kommer att följa med i samtliga träffar. Det
är fritt att delta i alla, någon eller ingen av träffarna. Varje
tillfälle är en till två timmar långt. Samtalen kommer att vara
modererade så att alla får tillfälle att uttrycka sig och för att
träffarna ska vara trygga för alla som deltar.

 • Anarki och omställning. Det finns en gryende
  omställningsrörelse. Vilken koppling finns mellan frågorna som
  driver den rörelsen, om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart
  samhälle, till anarkism? (Samarbete med Marita Castro)
 • När
  vi gör saker gemensamt uppstår skav och konflikter. Hur kan vi
  reducera, medla och hantera konflikter utan en chef eller överordnad att
  klaga hos? Och hur kan vi ta hand om varandra.
 • En
  bärande tanke inom omställningsrörelsen är att tillgodose behov av
  exempelvis mat och boende mer lokalt genom självhushållning och lokal
  produktion. Hur kan vi hjälpa varandra att klara våra behov och
  organisera lokalt om vi inte bor på samma plats? Behöver alla bo i
  kollektiv och vilka olika möjligheter finns i stadsbygd eller landsbygd?
 • Är
  alla ledare eller ingen? Hur kan vi hantera behoven och utmaningarna
  kopplade till ledarskap, initiativtagande, formell eller informell
  makt utan att återfalla i dominans eller auktoritet. (Samarbete med
  Byaliv)

Praktiskt:

Första cirkeltillfället är 20/2 kl. 15-17, via mötesverktyget
Discord. Länk till cirkelträffen skickas ut efter anmälan inför varje
mötestillfälle.

Anmälan inkl. namn eller alias skickas till trym.buchtstein(a)pm.me

Svarta Ådalen
Source: Gatorna.info