November 28, 2021
From Gatorna (Sweden)
270 views


När: 2021-12-18 13:00
Var: Kafé 44, Tjärhovsgatan 46, Stockholm, Stockholm

Lördag den 18 december kl 13.30-15.00 så pratar Martin Nilsson under rubriken “Anarkismens omöjlighet är anarkismens styrka”.

Plats Kafé 44, Tjärhovsgatan 46, Stockholm.

SAF
Source: Gatorna.info