November 28, 2021
From Gatorna (Sweden)
263 views


2021-11-28

Musikklubben Plan b i Malmö påstår i en disput på Instagram att de har antifa vakter. Vet någon vad de menar med det? Vad är en antifa vakt? Är det frivilligt arbete? Vad innebär det? Hur skiljer sig antifa vakter från vanliga professionella vakter? Kan man vara antifa och vakt samtidigt? Detta är oerhört problematiskt…

Kan någon fler detaljer om det?

Hoppas att det inte finns kamrater i Malmö som jobbar som vakter åt en vinstdrivande verksamhet!

plan c
Source: Gatorna.info