January 10, 2022
From Gatorna (Sweden)
189 views

2022-01-10

SödrⒶ Klubben publicerar “Den svenska socialdemokratins
diskreta charm – Varför antifascism inte räcker till” online. Broschyren
är ett kollektivt projekt vi har arbetat med i nästan två år, som ger
en bild av den samtida politiska realiteten genom en historisk analys
sett ur ett anarkistiskt perspektiv.

I broschyren argumenterar vi att
den antifascism som för tillfället praktiseras har begränsats till en
militant anti-nazism som saknar en holistisk politisk riktning och som
fallerar att utgöra ett verktyg mot fasismens grundpelare i landet,
precis som i alla länder: staten och kapitalet!

Broschyren blir tryckt på det självorganiserade Tryckeri Espurna ([email protected]) i Malmö både på engelska och svenska (den engelska versionen finns tillgänlig som pdf här: https://gatorna.info/threads/<wbr></wbr>the-discrete-charm-of-the-<wbr></wbr>swedish-social-democracy-3002)<wbr></wbr>.

Med broshyren hoppas vi kunna tända en gnista för en
diskussion såväl inom den autonoma/anarkistiska rörelsen som hos andra
sociala aktörer som vill vara en del av en autonom och
utomparlamentarisk kamp mot alla former av fascism och exploatering.

Vi är öppna för diskussion och presenterar gärna vår broschyr på bokmässor eller liknande evenemang. Ni kan nå oss på [email protected]

https://gatorna.info/media/<wbr></wbr>uploads/broschyr_sk2.pdf

SödrⒶ Klubben
Source: Gatorna.info