March 28, 2021
From Gatorna (Sweden)
240 views


2021-03-28

Kvinnor i skottgluggen
– hur corona gjort en redan svår situation i kvinnodominerade
yrken ännu värre. Dagens politik måste få ett stopp.

Pandemin har slagit hårt mot hela samhället, men har i högre grad
drabbat kvinnor, speciellt i samband med arbetet. Två sätt att se detta
empiriskt är genom statistiken om antalet allvarliga
tillbudsanmälningar, samt antalet skyddsombudsstopp i samband med
corona, som löpande uppdateras av Arbetsmiljöverket.

En allvarlig tillbudsanmälan ska göras närhelst en anställd har
exponerats eller smittats av coronaviruset i samband med arbetet. Under
pandemin har 14 942 sådana gjorts, varav ca 50% har kategoriserats under
“vård och omsorg; sociala tjänster”, och ca 22% under kategorin
“utbildning”. För den tidigare kategorin står äldrevården för den
största andelen, och för den senare är det förskolor och grundskolor som
bidrar mest, båda är kvinnodominerade yrken.

Intressant nog är en stor majoritet av dessa anmälningar från 2021,
vilket kan indikera att arbetsköparna inte tar sitt ansvar, eller gör
sena anmälningar. Det kan därmed finnas ett stort mörkertal, men det är
inte troligt att detta påverkar proportionerna för de olika
yrkeskategorierna till någon stor grad.

Eftersom vi inte kunnat uppmärksamma
kvinnokampens dag på gator och torg, som vi hade velat, uppmärksammar vi
den istället genom ovanstående informationsblad som spridits i sociala
medier.

Ett annat sätt att mäta är genom antalet skyddsombudsstopp p.g.a.
corona. Dessa kan utfärdas av ett skyddsombud på en arbetsplats, om de
upplever att de anställda är utsatta för fara. Under pandemin har det
utfärdats 114 stopp, 45% från “vård och omsorg; sociala tjänster”, och
25% från “transport och magasinering”, i huvudsak från
kollektivtrafiken, som dock inte är ett kvinnodominerat yrke. Inom
“utbildning” har det skett en lägre andel, och kategorin står för
ungefär 7% av alla stopp.

Av ytterligare relevans för oss här i Göteborg är det faktum att, av
alla Sveriges län, står Västra Götaland för det största antalet
tillbudsanmälningar och skyddsstopp, trots att Stockholms län har
betydligt större befolkning.

Detta är bara en del av all statistik som indikerar att kvinnor har
drabbats oproportionerligt mycket av corona, och det bara på
arbetsplatsen. För att göra saker värre har personalen i många av dessa
kvinnodominerade branscher under åratal lidit av ständiga nedskärningar,
effektiviseringskrav och privatiseringar. Detta är resultatet av
politiska beslut, och för att ens påbörja en omställning mot godtagbara
villkor krävs en helomvändning. Dagens politik måste få ett stopp, och
om det är något vi kan lära oss av de senaste åren, så är det att
politikerna inte kommer göra detta självmant.

Tack till alla kvinnor som kämpar, ni bär upp hela samhället och tillsammans bygger vi den värld vi förtjänar!

Nästa år tar vi över stan i sedvanlig ordning igen,

vi ses då!

SUF Göteborg

Länk: https://suf.cc/2021/03/08/internationella-kvinnodagen-2021/
Source: Gatorna.info