June 23, 2021
From Gatorna (Sweden)
286 views


Jag tycker man ska få använda hammaren och skäran, den är ju inte “stalinistisk” i sig lika mycket som anarkist-a:et inte tillhör punkare eller ACAB tillhör skinheads och fotbolls ultras.

Men fanns hammaren och skäran verkligen innan Sovjetunionen i relation till den socialistiska rörelsen? Ur den tidiga arbetarrörelsen i Sverige var ju ofta olika sorters gesäll/skråsymboler vanliga för fackliga fanor, man hade också ofta facklor, handskakning, en soluppgång, slagord, någon person, slagord eller fraser, nästan lite religiösa motiv, fanor och röda flaggor på fanan, osv. Man var minst sagt mycket mer kreativa med sina fanor som man bevarade så väl, nog la det också vissa spöken kvar på arbetarledarnas hjärnor från de olika ordenssällskapen.
Source: Gatorna.info