July 22, 2021
From Gatorna (Sweden)
270 views


2021-07-22

De sociala oroligheterna på Kuba, där den socialistiska revolutionen 1959 har ett massivt folkligt stöd, har svälteffekterna av Trumps embargo, pandemin och den uteblivna turismen som sin främsta orsak, och embargot ingår öppet i USAs strategi efter att man prövat både militär invasion och CIA:s mordkomplotter utan resultat. Det undantagsland i regionen som slängt ut de utländska kapitalisterna och rest sig, som utrotat analfabetismen och har gratis skolor och sjukvård åt folket – och en barnadödlighet som är lägre än USA:s – får inte vara ett exempel för andra att följa, det måste tvingas på knä. En lögnaktig och krigshetsande förtalskampanj utan motstycke grasserar just nu på nätet från USA till Kuba. Demonstranterna har hittills varit c:a 1000-500 varav ungefär hälften demonstrerat FÖR det nuvarande systemet, vilket högerpressen förtiger men som tydligt syns på foton.

Men de spontana protesterna på Kuba riktar sig också uppåt, mot makten. Staten, Partiet och Polisen på Kuba kan kritiseras på samma grunder som andra Stater, Partier och Poliser; Kuba har en auktoritär ledning men däremot inte en Kapitalets diktatur som det hade under Batista och maffian och som extremhögern i Miami ännu drömmer om. Att jämföra Kuba och det närliggande alternativet Haiti kan också vara tankeväckande.

“I juni höll FN en omröstning för det 29:e året i rad för att uppmana USA att upphäva handelsembargot mot Kuba. Vid den senaste omröstningen röstade 184 medlemmar av generalförsamlingen för att upphäva blockaden medan endast Israel och USA, en permanent medlem av FN: s säkerhetsråd, röstade emot den. ‘Samma metod för kvävning och förföljelse har tillämpats på Kuba i 60 år. Om USA och de extremistiska motståndarna också på Kuba verkligen vill hjälpa folket bör de omedelbart upphäva alla sanktioner och blockaden mot det kubanska folket’, sade Venezuelas ombud”, skriver Al Dia.

Kuba hade en gång Latinamerikas starkaste anarkiströrelse (vid ett tillfälle höll Buenaventura Durruti tal här inför jublande folkmassor) och de som ännu finns kvar bör ta tillfället i akt att söka fortsätta revolutionen i frihetlig riktning; makten måste decentraliseras och den sociala hierarkin utplånas, partiet ersättas med arbetarråd och alla nyliberala Kinatendenser motarbetas. Nyligen gick ett förslag till ny konstitution ut på remiss i hela befolkningen. Ingen kuban på ön vill att landet åter blir en amerikansk koloni och alla är stolta över sin revolution – den behöver bara tillåtas importera mat och medicin, få nytt revolutionärt bränsle och mer frihet. Mycket mer.

***

Staffan / Konst och Politik

Länk: https://anarchyisorder.wordpress.com/2021/07/21/stod-det-kubanska-folket/
Source: Gatorna.info