July 1, 2021
From Gatorna (Sweden)
226 views


2021-07-01

“Vi är en temporär grupp som utgörs av individer och organisationer som arbetar med att förbereda inför Zapatisternas besök. En del i det arbetet är att hantera deras finansiella behov i sverige. Vi kommer från en rad olika bakgrunder, men vårt gemensamma mål är att hjälpa våra kamrater från Chiapas ha ett lyckat besök i Sverige.

År 1994 bröt en revolution från Lacandon jungel ytan, upp kom en rörelse för många olika världar mot den multinationella kapitalismens hydra. Världen har knappt tagit notis om att Zapatisterna har fortsatt organisera, utveckla och expandera under det senaste årtiondet. Revolutionen har växt. Snart kommer ett delegation Zapatister till Europa för att organisera med oss.

Vi samlar nu in medel för att hantera kostnaderna för våra kamraters resa till sverige. Pengarna som samlas in kommer i första hand gå till resekostnaderna, men även för diverse basbehov så som mat, sjukvård och andra kostander som i dagsläget inte kan hanteras kollektivt inom rörelsen.”

Nattsvart verkstad med flera

Länk: https://www.firefund.net/zapatistas
Source: Gatorna.info