June 6, 2021
From Gatorna (Sweden)
277 views


2021-06-06


HÄll utkik i ditt lokala bokcafé, snart Àr den klar!

Under
sommaren kommer vi i SödrⒶ
Klubben att fĂ€rdigstĂ€lla vĂ„r broschyr ”Den svenska
socialdemokratins diskreta charm – Varför antifascism inte rĂ€cker
till”
. I broschyren redogör vi för vÄr syn pÄ antifascism,
bl a genom att analysera den svenska modellen och idén om
folkhemmet, men ocksÄ hur antifascism idag förstÄs och
praktiseras. HÀr nedan följer nÄgra utdrag ur broschyren.
Broschyren i sin helhet kommer att finns bÄde pÄ engelska och
svenska, och kommer att tryckas och skickas till flera bokcafér frÄn
norr till söder, samt publiceras digitalt.

”Samtidigt
som antifascismen i mÄnga Är har tagit sig en hegemonisk position i
den radikala politiken i den autonoma/anarkistiska rörelsen i
Sverige, Àr det mer Àn uppenbart att den numera saknar en konkret,
vÀlformulerad, och aggressiv analys och handlingsarsenal mot den
chauvinistiska nationalstaten, parlamentariska
demokratin
och den kapitalistiska marknaden. Detta bidrar till att grupper som
har förlorat sin vÀg bland parlamentarisk vÀnsterpolitik och
“autonoma” positioner, riskerar att
omvandla
antifascism till en militant del av den institutionella vÀnstern.
För oss Àr det oklart vad som har orsakat vad, vilket som Àr Àgget
eller hönan, men denna brist pÄ analys kan leda till frÄnvaro av
aktivism och vice versa
.”

”Vi
oroar oss över att en alltför endimensionell och nÀst intill
tvÄngsmÀssig jakt pÄ parastatliga nynazistiska gÀng kan innebÀra
att kontakten med den strukturella och systematiska utvecklingen av
det moderna statskapitalistiska komplexet förloras.
Vi
argumenterar för nödvÀndigheten av att ocksÄ erkÀnna och
attackera de etablerade institutioner som definierar, stjÀl och
begrÀnsar vÄra liv.
För att förstÄ rörelsen mÄste
vi ta itu med den historiska, politiska och ekonomiska kontexten som
den uppkom i. Vi kommer
Ă€ven att Ă„terskapa
sammanhanget och ange de viktigaste bestÄndsdelarna som har
definierat den autonoma/anarkistiska rörelsen i Sverige. För att
göra detta kan utgÄngspunkten inte vara nÄgot annat Àn den
svenska socialdemokratin, den sÄ kallade svenska modellen, och dess
sammanflÀtning med uppbyggnaden av den svenska nationella
identiteten och kapitalismen
.”

”Den
svenska modellen skapades inte enbart genom konsensuspolitik,
nationell homogenitet, krigsneutralitet och social sammanhÄllning.
Den skapades ocksÄ i en dold, men tydlig, statlig chauvinism. Genom
att anvĂ€nda begreppet ”folket” antog socialdemokraterna en
metafor som ofta anvÀnds av konservativa och nationalister för att
Ă„beropa traditionella vĂ€rderingar. Metaforen om ”folket” drar
en grÀns mellan dem som hör hemma och de som inte hör hemma, och
som dÀrmed inte heller ska ha tillgÄng till den nationella
vÀlfÀrden. Det Àr först nÀr en har övergett sin kultur och
assimilerats som en kan blir en del av folkhemmet
.”

”Sverige
har inte bara varit en aktiv part i Europas rasistiska historia utan
Àven bidragit avsevÀrt till den vÀsterlÀndska rasismens
utveckling och genomfört rasistisk politik mot etniska minoriteter
(romer, samer). Rasismen har
genomsyrat sÄvÀl det
politiska systemet, vĂ€lfĂ€rdssystemet som vetenskapen. Än i dag
utgör rasismen ett viktigt strukturellt inslag i det svenska
samhÀllet och staten. FrÄn arbetet vid Institutet för rasbiologi
(1922–1975), till upprĂ€ttandet av en omfattande DNA-databas och
polisregister över Romanifamiljer, för att nÀmna nÄgra fÄ
exempel, Àr den historiska kontinuiteten i den svenska rasismen ett
faktum. Den socialdemokratiska vÀlfÀrdsstaten har varit
inkluderande och förenande för vissa, men exkluderande och
repressiv för mÄnga andra
.”

————————————————————————————————————————

AFA startade sitt viktiga politiska arbete dÀr Stoppa
Rasismen misslyckats med att prioritera effektiv militant
antifascistisk aktion.
Stoppa Rasismen gjorde ett vÀrdefullt
arbete i asylfrÄgor och mot diskriminering, men var oförmögna att
massmobilisera mot fascistiska möten,
sÄ som den 30
november
1991. En grupp anarkister tog initiativ till
en antifascistisk arbetsgrupp som skulle stoppa
fascisternas
möte
. Under mÄnga Är hade nazisterna anvÀnt 30
november för att
visa sig pÄ de svenska gatorna, för
att misshandla mÀnniskor, och för att sprida nazistisk propaganda.
Men
1991 tog det slut. En bred blandning av
antifascister gick ut pÄ gatorna i bÄde Stockholm och Lund, och
genom
en mÄngfald av protestmetoder, inklusive
militans, stoppades de fascistiska mötena.
Detta ledde i
september 1993 till lanseringen av ett rikstÀckande nÀtverk med
namnet Antifascistisk Aktion.
Sedan dess och fram till idag
har AFA en imponerande historia av vÀrdefullt antifascistiskt
arbete.
Under mÄnga Är kom fascisterna att kÀnna
knivseggen frÄn AFA och andra antifas mot strupen
.”

Delar av den autonoma och antifascistiska rörelsen, med
hegemoniska tendenser,
framtrÀder med ett Janusansikte.
Medan de leder och genomför imponerande antifa-aktioner, kampanjer
och protesthÀndelser Àr deras dynamiska, vÀrdefulla kunskap och
förmÄga att mobilisera i huvudsak
riktade endast mot
nazistiska grupper. Trots mÄnga antifascistiska/autonoma gruppers
pÄstÄdda antikapitalism och
antistatlighet tycks
den antifascistiska rörelsen tvÄngsmÀssigt fokusera pÄ direkt
aktion och enbart mot
parastatsfascistiska
organisationer, lumpna medlemmar i nazistiska organisationer och
ibland mot rasistiska mainstreampolitiker. För oss utgör
antifascism en revolutionÀr metod för att bekÀmpa all slags
förtryckande auktoritet, och inte en begrÀnsad militant anti-nazism
(förvisso med spektakulÀra effekter och resultat) som ibland
flirtar med parlamentarism och samorganiserar utomparlamentariska
protesthÀndelser med parlamentariska partier. VÄr antifascism
stÀller
inga krav pÄ en mer human stat, uppfattar
inte skiftet av parlamentariska block vid makten genom en
kostnads-nyttoanalys, tolererar inte anstÀllda inom
statliga repressiva myndigheter i vÄra led, och
har inget
förtroende för
det borgerliga juridiska systemet. Beroende,
tolerans, försoning och förhandling med det rÄdande systemet
i
nnebÀr alltid en risk för assimilering. Denna
hÀr typen av interaktion för den svenska modellens hegemoni
multiplicerar och cementerar stöttepelarna för det svenska
chauvinistiska projektet: socialdemokratin
. Detta Àr monstret
som hegemoniserat, kontrollerat och
styrt livet i det svenska
samhÀllet i Ärtionden
. Och monstrets ansikte Àr
motbjudande
. Om du tolererar och vÀnjer dig vid
monstret, kommer du snart att sjÀlv likna monstret.
Om
inte, kommer monstret snart att slÄ tillbaka mot dig
.

Vad förvÀntar vi oss egentligen nÀr vi ber den liberala
staten att döma och straffa nazister med samma lagar och juridiska
processer som de
anvÀnder för att försöka döma
antifas, anarkister, autonoma och arbetarklassen? För det första
erkÀnner vi motvilligt det statliga monopolet pÄ rÀttvisa. För
det andra, stöder vi oavsiktligt (?) de borgerliga institutionerna.
PĂ„ sĂ„ sĂ€tt tar vi ett ekande avstĂ„nd frĂ„n vĂ„ra egna principer –
pĂ„ grund av opportunistiska och egennyttiga “taktiska skĂ€l”.
Denna typ av interaktion med statliga institutioner
elminerar
hela poÀngen med sjÀlvorganiserad, militant grÀsrots-antifascism.
Ingen stat Àr vÄr allierad! RÀttegÄngen mot
nazisterna efter attacken i Malmö
innebÀr ett stort
antifascistiskt fiasko. Det sÀtt som vissa grupper och individer
hanterade rÀttegÄngen
pÄ, lugnade ner
den antifascistiska rörelsen. Det
blev ett avstÄndstagande
frÄn vÄra egna metoder, och erbjöd nazisterna en politisk seger
med den liberala statens
eloge. Hittills, sÄ vitt vi
vet, skedde inga aktioner efter frikÀnnandet av nazisterna. Det Àr
naivt,
ahistoriskt och
odialektalt av en autonom och antiauktoritÀr
antifascistisk rörelse att
be om smulor av borgerlig
rÀttvisa och att befinna sig i ett dialektiskt förhÄllande med
staten –
den svenska staten med sin chauvinistiska och
rasistiska historia
. Att utvidga den svenska exceptionalismen
Àven till den autonoma/antiauktoritÀra rörelsen Àr ett stort
politisk misstag som hypnotiserar den rörelse som finns,
rentvÄr
den svenska staten frÄn dess fascistiska natur och
skapar en antifascism
med extremt begrÀnsade perspektiv.
För oss rÀcker det helt enkelt inte med denna typ av
antifascism.

————————————————————————————————————————

Vi mÄste motsÀtta oss social kannibalism sÄsom
den utvecklas i arbetsmiljöer, i det offentliga rummet i den moderna
metropolen, i ekonomins konkurrens och i den övervakade miljön
pÄ
sociala medier. Vi mÄste motsÀtta oss statens naiva berÀttelser om
nationell plikt och offrandet för nationens bÀsta. Vi mÄste
vÀgra
underkasta oss nationell enighet
och respekt för nationella
grÀnser. Vi mÄste
kriga mot alla profitörer
och mÀktiga, oavsett nationalitet; mot rasistiska,
frÀmlingsfientliga,
heterosexistiska, sexistiska,
patriarkala, fundamentalistiska logiker och beteenden.
MotstÄnd mot fascism innebÀr
eskalering av sociala-
och klasskamper som bidrar till att förbÀttra vÄr levnadsstandard,
att utveckla band av klass- och social solidaritet, att radikalisera
vÄr kamp och att lÀngta efter frihet.
Som anarkister
kÀmpar vi för ett statslöst och klasslöst samhÀlle som kommer
att inkludera snarare Àn att utesluta. Mot fascismens/nationalismens
homogeniserande verksamhet föreslÄr vi sjÀlvorganisering i grupper
och nÀtverk (fackföreningar, lokala grannförsamlingar, kooperativ
eller kollektiv, ockupationer och kollektiva boenden)
.

SödrⒶ Klubben
Source: Gatorna.info