July 8, 2021
From Gatorna (Sweden)
204 views


När: 2021-08-13 13:00
Var: Gállok, Gállok

Nu bjuder vi in till träff och skillshare i Gállok, nära Jokkmokk i Sápmi

Kampen mot gruvprojektet i Gállok har pågått i många år nu. 2013
fanns ett protestläger med folk som försökte stoppa provborrningarna och
malmsprängningarna. De lyckades aldrig stoppa gruvbolaget, men de
försenade dem och fick folk att organisera sig.

Just nu är det upp till regeringen att fatta ett beslut ifall det
blir ett ja eller ett nej gällande gruvan. Men vi kommer inte vänta på
deras beslut. Vi har redan tagit vårt – Inga gruvor i Gállok! Inte nu,
inte någonsin.

Denna kamp är nära sammankopplad med Samernas kamp. I 400 år har de
så kallat svenska, norska, finländska och ryska staterna koloniserat
Sápmi. Med kulturmord som vapen försökte de utplåna den Samiska själen
och det Samiska folket. De lyckades aldrig.

Så i mitten på augusti samlas vi i norr. Huvudfokuset på träffen
kommer vara att koppla ihop de olika kamperna i Sápmi. Så vi står enade
mot exploateringen och förgiftandet av våra vatten, berg, skogar och vår
luft. Mot gruvor, vind- och vattenkraftverk, industrier, kalhyggen,
kärnkraftverk, pipelines och så vidare. Låt oss samlas och dela våra
färdigheter och erfarenheter. Hur kan vi stödja varandra? Hur kan vi
skapa en sund och långsiktig motståndskultur?

Om du vill bidra med en workshop, ett samtal, en diskussion eller vad
som helst kontakta oss så vi kan göra plats för det i schemat.

Du kan läsa mer här eller på kolonierna.se
Kontakta oss på kolonierna at riseup punkt net.

No mine in Gállok!

Call for gathering and skillshare in Gállok, near Jokkmokk in Sápmi (so called sweden).

The struggle against a mining project in Gállok have been going on
for many years now. In 2013 there was a protest camp where people were
trying to stop the drilling and blowing up of the ground. They never
managed to completely stop the mining company, but they managed to delay
them and get people organised.

Right now it’s up to the swedish government to decide if
someone will be allowed to start the mine or not. But we will not wait
for their decision. We have already made ours – No mine in Gállok! Not
now, not ever.

This struggle is closely connected to the struggle of the Sami
people, the indigenous people of Sápmi. For 400 years, the swedish, norwegian, finnish and russian states have colonised Sápmi.
With the use of cultural genocide they tried to wipe out the Sami
people. They never succeded.

So in mid august we meet in the north. The main focus of this
gathering will be to connect the different struggles in Sapmi. So we can
stand united against the exploitation and contamination of our water,
mountains, air and forests. Against mines, windmills, dams, industries,
clearcuts, nuclear power plants, pipelines and so on. Let’s come
together and share our skills and experiences. How can we support each
other? How can we create a good and persistent culture of resistance?

If you want to contribute with a workshop, a talk, a discussion or whatever, contact us so that we can put it in the schedule.

You can read more here or on kolonierna.se
Contact us at kolonierna at riseup dot net

No mine in Gállok!

nomineingallok.noblogs.org
Source: Gatorna.info