January 14, 2021
From Gatorna (Sweden)
275 views


2021-01-13

I Sverige har hänt mycket inom vården sedan Corona-pandemin tog fart.
Belastning för sjukvårdpersonal har ökat dramatiskt, personal har
tvingats att jobba utan riktig skyddutrystning och det märks ett
tilltagande missnöje bland vårdarbetare. Men en förbättring av
situationen är inte i sikt just nu.

Fraförallt så är det många sjuksköterskor som är nu beredda att kräva
mer lön och att ta striden med arbetsköpare, kommun, landsting eller
Folkhälsomyndigheten (FHM) för att förbättra sin arbetsmiljö. Vi har
tidigare gjort några mindre aktioner i relation till vårdarbete, kapitalism och Covid-epedemin och vi tror fortfarande det finns stor potential i vården som är en väldigt specifik arena för klasskamp
Sannolikt kommer klasskampen under det kommande året ske till en stor
del inom vården, det finns också mycket stöd i befolkningen för
sjukvårdpersonalens krav.

Men hur kan de stödjas och transformeras i en mer systemisk kamp mot
kapitalismen? Vad kan vi som vänstern göra för det? Den följande texten
ska ge en kort överblick över vilka organisationer/grupper som finns
online och hur deras potential ser ut.

1) #Vägrasänkahygienkraven Covid-19.
Facebook-grupp bestående av vårdpersonal i Sverige med 63.000 medlemar.
Bakgrund: FHM gick emot WHO:s rekommendation i början och tillät
kortärmat plastförkläde och vanliga munskydd+visir för personal som
vårdar Covid-patienter vilket är helt otillräckligt. Gruppen finns
fortfarande. Rätt mycket aktivitet.
Kritik: Ingen riktig politisk målsättning utöver att alla ska ha riktig skyddutrystning.

2) Medborgarnas Coronakommission
En heterogen grupp av olika aktörer, bl.a. Socialistiska Vårdarbetare är
med. Granskar Coronakrisen underifrån, dvs från arbetarperspektiv. Har
systemkritik mot New Public Management, nedskärningar och otrygga
anställningar i äldrevåden. Publicerar bl.a. i Aftonbladet.

3) Stöd våra sjuksköterskor!
Facebook-grupp med över 45000 medlemmar. Nätverk som delar erfarenheter inom vårdkamper.
Kritik: Ingen enhetlig politisk aktion, bara diskussion. Men rätt populärt bland vårdpersonal.

4) Socialistiska vårdarbetare.
Vänsterorganisation med delvis trotskistisk inriktning. Finns i hela
Sverige, organiserat i lokala grupper. Organiserar bl.a. tältläger med
utbildningar och föredrag. Publicerar mycket i Aftonbladet och mer
vänsterinriktade tidningar. En del Podcasts
https://soundcloud.com/user-579315734/avsnitt-3-le…
och diskussioner, ibland flygbladsutdelningar
Styrkor: Stöd bland olika yrken som USK, SSK, läkare och psykologer. Stor medial närvaro. Klart socialistisk inriktning.

Det finns alltså rätt många grupper som sysslar med kampen inom
vården. Problemet verkar vara att de stora fackförbunden som mobiliserar
många medlemmar (Kommunal och Vårdförbundet) är för reformistiskt/socialdemokratiskt inriktade och agerar ganska tandlöst trots att de har en massa medlemmar och pengar.

De mer vänsterorienetrade grupper är däremot inte riktigt fackligt
förankrade och har det svårt att mobilisera till konkreta kamper.

Annars finns det en hel del Facebook-grupper med en massa uppropp och
klagomål med en sannolikt hög andel av motiverade människor, men det
leder inte (än) till konkreta aktioner förutom att enstaka personer
beklagar sig eller skriver någon artikel.

Det finns alltså mer potential för en övergripande mobilisering!

Autonom Organisering

Länk: https://autonomorganisering.noblogs.org/post/2016/04/13/krossa-den-svenska-modellen/
Source: Gatorna.info