June 11, 2021
From Gatorna (Sweden)
266 views


2021-06-11

Tjugo år har gått sedan EU-toppmötet i Göteborg. Nu plockar jag fram mitt videoband för att hålla minnet levande, om en helg som för evigt påverkade individer och hela vårt samhälle.

Allt är preskriberat, inget är glömt. Inget är förlåtet.

Fexxe

Länk: https://youtu.be/R_jiDgSf688
Source: Gatorna.info